Nick använder denna tid väl genom att få kunskap så att han tar sig ur perioden starkare och mer positiv. Han har inte bara varit upptagen med att läsa boken Dianetics, utan han har också tittat på Dianetics-dvd:n. Och den här kombinationen hjälper honom se till att han förstår ämnet grundligt och kan tillämpa det.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.