I egenskap av någon som intervjuar personalkandidater för en byggfirma, måste Nick bygga de rätta relationerna. Han kan använda de verktyg han lär sig i American Saint Hill Organization för att anställa med högre visshet.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.