Fernandas namn kommer från ett portugisiskt ord som betyder ”djärv”. Och hon lever upp till beskrivningen vid Scientology Kyrkan i Mexico City, där hon djärvt reser genom boken Scientology: Människans historia.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.