Dessa dagar styr Gary sitt liv direkt från en av levnadsreglerna i Vägen till lycka – ”Sköt om dig”. Så han motionerar. Han tar hand om sin omgivning. Han håller sig sysselsatt och aktiv. Och han har kul medan han gör det.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.