Neo har löst ett problem som en stor procent av folk i allmänhet kämpar med hela sina liv. Han har löst följande ekvation: Matematik + Kreativitet = Kul. Det är att se Matrix för vad den är, och tillämpa Studieteknologins principer för självförbättring.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.