Som en lovande konstnär tycker Natalie att inget är en större utmaning eller är mer tillfredsställande än att fånga människoformen i en av sina skisser. Förutom att rita utvidgar hon sina tankar om konst och livet genom att läsa Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.