Natalia arbetar på ett marknadsföringsföretag i Kiev som specialiserar sig på ”förstärkt verklighet”. Det betyder att de väcker produkter till liv genom att använda liveanimation. När det verkliga livet blir lite för ”animerat”, det vill säga förvirrande, förstärker hon sin kunskap för att hantera det med den teknologi som finns i boken Arbetets problem.

Upptäck Scientologys verktyg för arbetslivet och banbrytande processer för att återställa glädje i livet i boken Arbetets problem.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.