Från sitt hem driver Natalia sin engelska onlineskola. Hennes elever använder Studieteknologin för att lära sig framgångsrikt, samtidigt som hon använder Administrativa teknologin för att hålla skolan blomstrande. Utöver det har Natalia också fokuserat på Grundernas böcker och främjat sin egen utbildning.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.