Att vara ett lugnande inflytande – det är Kris mål och anledningen till att han lanserade sina online-serenader och allsånger. Denna internet-trubadur fick idén till att gå ut på internet med sin gitarr av sina studier i Scientology handboken.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med de gratis onlinekurserna från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.