Som sångare och musiker är Marcs främsta gig att skapa musik. Även om det finns disharmoni i världen utanför håller han sig i samklang hemma genom att studera Handbok för preclears. Inför kaos upprätthåller han sitt självbestämmande, och medan andra påverkas förblir han en styrande faktor i sin omgivning.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.