Flors värld kretsar kring musik – undervisning, uppträdande, arrangemang. För att fortsätta skapa har hon ordnat så att internet blir hennes konsertsal, onlineskola och allt annat. Och den musikaliska produktionen har hjälpt till att hålla henne på gott humör. Flor är ett levande bevis på en av de sanningar som finns i Scientology: Tankens grunder – att konst skänker liv åt konstnärer.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.