När Hsing-Jui känner för att dansa sätter han igång direkt. Denna dansande gosse från New Taipei City känner till den absolut främsta dansregeln – att ha roligt!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.