Graciela ser till att hennes barn vet hur man håller sig trygg i den nuvarande miljön. Så innan de går ut tar de de rätta säkerhetsåtgärderna – social distansering, munskydd, handskar – och ger sig ut på en familjeutflykt utan bekymmer.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.