Maria känner mer än bara irländarens tur vid Scientology Kyrkan i Dublin. Hon vinner inte bara på sin kurs i Studerandehatten, hon uppnådde nyligen tillståndet Clear där. Och det är mer än att bara ha tur!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.