Ruo‑Tong har en lektion att lära ut – enkla ingredienser utgör ibland de mest spektakulära desserterna. Exemplet hon använder är den lätta att laga och subtilt smaksatta söta mochin. Detta utsökta dessertrecept kan ge en benstärkande kalcium, blodtryckssänkande kalium och energigivande B‑vitaminer, så Ruo‑Tong sorterar det under Vägen till lyckas levnadsregel ”Sköt om dig”.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.