Mónicas hobby är att fånga naturen med blyertsteckningar. Hon finner inspiration i växter, träd, färger, former och strukturer, och väcker liv i sina ämnen på papper – och hon har något speciellt bara för dig!

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.