Med två unga flickor att uppfostra har händelser på senare tid fått María Fernanda att bestämma sig för att satsa extra på sina modersuppgifter. Då hon är fast besluten att hennes flickor ska växa upp och bli kreativa och produktiva ägnar hon sig helhjärtat och håller flickorna väldigt upptagna. Det finns faktisk teknologi för att uppfostra barn i kapitlet med samma namn från Scientology handboken.

Barn är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.