Ming-Hung glänser när det gäller kalligrafi. Med bläck och pensel skapar han utan ansträngning vackra kinesiska tecken, som vart och ett är ett konstverk. En sådan förträfflighet inom varje område av livet är lättare att uppnå när man följer levnadsregeln ”Var kompetent” från boken Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.