Mästaren Kuo‑Ming sköter ett tempel i Taiwan. Efter att ha infört grundliga säkerhetsåtgärder har hans tempel kört smidigt på under dessa tider. Mästare Kuo‑Ming ger också visa råd om hur man upprätthåller välbefinnande genom att följa levnadsreglerna från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.