Att Mina och hennes fyra barn inte kunde vara hemifrån stoppade dem inte från att leva ett behagligt och produktivt liv. Istället för att begränsas av lockdownreglerna gjorde Mina upp sina egna regler för att skapa ett komplett universum åt sig själv och sin familj hemma. Och hon gjorde allt genom att använda verktygen hon lärde sig i Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.