Mimis morgonrutin innebär att göra rundorna på gården bakom huset för att mata getter, gäss, höns och hundar. Hennes samling djur är ett resultat av att ha delarna av sitt liv väl samordnade, vilket beskrivs i kapitlet ”Tillvarons dynamiker” i Scientology handboken.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.