Med en skäggagam, en massa fåglar och en urgullig ny valp som heter Tucker har Mila en imponerande samling djur att ta hand om hemma. Denna unga djurentusiast har en ännu mer imponerande förståelse av sig själv och livet som hon fått av boken Självanalys.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.