Miklos är på Saint Hill, platsen där L. Ron Hubbard bodde, forskade och gjorde banbrytande upptäckter om anden och livet. Och Miklos är ivrig att dra nytta av det hela och inleder sitt magnifika äventyr mot andlig upplysning genom Scientologys auditering.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.