Mike ger frasen ”kör så det ryker” en helt ny innebörd. Bilrestaurerings­entusiasten byggde inte bara om en vacker Modell T-Ford, utan förvandlade även en annan Modell T … till en fungerande grill! Så även om hans grill på hjul kanske inte tillfredsställer hans ”behov av hastighet”, duger det gott när han längtar efter en biff, för allt han behöver göra är att starta den.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.