Miho är musikeventsproducent och även om hon kanske inte kan få musiken att dåna under dessa svåra tider så får hon det ändå att gunga genom att hålla onlineseminarier. Hon hjälper andra ur deras depression, rädsla och ängslan genom att använda den emotionella Tonskalan från Scientology handboken.

Den emotionella Tonskalan är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.