Miguel har kommit till Scientology Kyrkan i Los Angeles på en perfekt kväll. Han studerar kursen i Dianetics 55! och upptäcker hur man följer formeln för perfekt kommunikation!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.