Miguel har en klyftig kalkyl för att utmärka sig i livet enligt levnadsreglerna i Vägen till lycka. Om någon försöker få honom på fall är hans lösning helt enkelt att reducera deras kraft genom att multiplicera hans egen framgång.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.