Michelle skippar kafét och brygger en kall latte hemma. Skummig och härlig, utan det långa köandet, är detta hemlagade kaffe precis det Michelle vill ha.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.