En vinst som Michel nyligen gjorde på sina Scientology-brevkurser är att ha fått en subjektiv verklighet på vad det innebär att ”återfå kunskap”. Det är inte bara att lära sig – det är att återvinna den kunskap från det förflutna som man hade tidigare, men som gått förlorad.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.