Michael är inte bara fast @hemma längre … han är tillbaka i Scientology Kyrkan i Kansas City! Och han är mer än överlycklig över det, inte bara för att han är tillbaka vid Kansas City-kyrkans fantastiska landmärkesbyggnad, utan för att han nu kan fortsätta sina studier av föreläsningsserien Philadelphia doktorandkursen, som är en del av Grundernas böcker och föreläsningar av L. Ron Hubbard.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.