Michael är en fastighetsutvecklare med en del exklusiva projekt på gång. Han löser alla problem som står mellan honom och framgång med verktyg från Brevkursen i Introduktion till Scientology‑etik.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.