Ayse är en entreprenör som under den här tiden hemma har spelat en långhalsad luta kallad ”tembûr”. Det är faktiskt ett urgammalt musikinstrument med rötter som går tillbaka till den mesopotamiska eran. Det är att hålla sig i samklang med människans urgamla impuls att skapa, ett ämne från den historiska Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.