Julio är en musiker som skrivit en sorts kärlekssång till jorden. Texten och melodin förmedlar ett inspirerande budskap om vikten av att ta hand om naturen. Och det som håller Julio inspirerad och energisk i strävan att följa sina konstnärliga och miljömässiga passioner är de verktyg han upptäckte i boken Självanalys.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.