Matteo är en metallarbetare vars imponerande uppsättning verktyg inkluderar robotsvetsare och laserskärmaskiner. Men de viktigaste verktygen Matteo tar med sig till fabriksgolvet är de Scientology-verktyg han använder för att skapa en trygg och produktiv arbetsplats.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.