Matt har en fantastisk sinnesstämning i Lone Star-delstaten. Han är i Scientology Kyrkan i Dallas och lär sig att identifiera, och bli av med, undertryckande i sitt liv. Och med det vinner han sinnesro.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.