När man undervisar i matematik kan man räkna med alla möjliga frustrationer. Men Sandro klarar uppgiften. Han använder bilder på pizzabitar och hela pizzor för att lära sina elever om bråktal. Det är bara ett sätt han multiplicerar elevernas kunskap genom användning av Studieteknologin.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med de gratis onlinekurserna från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.