Hitoshi utövar karatekonsten och han har blixtsnabba knytnävar som bevisar det. För denna imponerande kampsportsutövare är nyckelordet ”övning”. Det är hemligheten bakom att bli kompetent inom vilket område som helst. Hemligheten bakom att leva ett framgångsrikt liv – och många fler hemligheter – finns i Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.