Mästarsnickaren Joe skapar magi med trä. Han har spikat de inte så hemliga hemligheterna med sitt hantverk, som ”mät två gånger och såga en gång”. Men hans konstnärskap är ingen konst. Det är bara att hamra fram avslutade handlingscykler, en ”hemlighet” han lärde sig genom att studera boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.