Yeshua är en exceptionell ung konstnär som är lika duktig på att rita som han är på att skulptera. Han hämtar inspiration från anime, djur och till och med den forntida aztek- och mayakulturen. Han är inte bara skicklig, han är produktiv. Och Yeshua säger att boken Scientology: En ny syn på livet hjälper honom att förbli lycklig, kreativ och produktiv.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.