Saint Hill, L. Ron Hubbards hem, är ett historiskt landmärke i södra England. Och det är där Martine sätter sin egen historiska prägel genom att gå uppför Bron.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.