Martha är en entreprenör med stora drömmar. Det som ger Martha en fördel över andra drömmande entreprenörer är de verktyg hon upptäcker i Scientology Kyrkan i Orlando. Nu drömmer hon inte bara, hon utvecklar planer på att uppnå sina mål!

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.