Martha har ägnat sig åt det som faller sig naturligt för henne – nämligen att gå ut och se sig om i naturen. En annan sak hon gör av naturen är att upptäcka sanning från det hon personligen observerar – visdom hon lärde sig från boken Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.