Martha är på kurs i Scientology Kyrkan i delstaten Washington. Det ämne hon studerar är ganska personligt eftersom hon säger att hon studerar boken Självanalys för att lära känna sig själv bättre.

Använd processerna i Självanalys så lite som en halvtimme om dagen i två veckor så kan du markant höja dig på Den emotionella Tonskalan och dra dig ur nästan vad som helst.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.