Ana Karen gör onlinekurser för att lära sig hur man effektivt skapar internetannonser. Den ambitiösa unga marknadsföraren annonserar också effektivt boken som inspirerar henne, Vägen till lycka, med dess ovärderliga råd från levnadsregler som ”Var flitig”.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.