Mark börjar på en ny kurs kallad Kvalificerad Hubbard-Scientologist. På den kan han få en förbättrad förståelse av vad Scientology handlar om och hur han kan tillämpa den för att hjälpa andra och sig själv. Och med det kan han bli en … Kvalificerad Hubbard-Scientologist!

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.