María bara ler när hon ger en vänlig påminnelse om hur viktigt det är att vidta åtgärder för att hålla sig själv och andra friska. Om man gör det kan det hjälpa till att få ett slut på dessa utmanande tider snabbare. Och det är något alla kan le åt.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.