Margie får sin quarterhäst, som förresten heter ”Maybe”, att öva på sina gångarter på regelbunden basis. Att hålla sin häst aktiv och vid god hälsa är en skyldighet Margie gärna tar på allvar. Omsorgen och utfodringen av våra djur och var de passar in i den bredare sfären av våra liv är ett av ämnena i Tillvarons dynamiker.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.