Margarito är från Durango. Efter att ha gjort flera kurser i Scientology Kyrkan i Los Angeles känner han sig friskare, lyckligare och bättre i stånd att relatera till människor. Så man kan säga att Margarito från Durango ”es mucho más”!

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.