Marcel är aldrig utan sin laptop – inte ens i parken. Han får en massa gjort eftersom hans omgivning ger honom energi. Och när han är redo för en paus växlar han om genom att lyda rådet i levnadsregeln ”Sköt om dig” från Vägen till lycka och lägger lite av sin till synes ändlösa energi på att motionera.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.