I och med den nuvarande situationen har Marc flyttat sin professionella konsultverksamhet till en onlinemiljö. En sådan förändring skulle kunna göra en lite instabil, men Marc hanterar all förvirring tack vare den bok han säger hjälpte till att förändra hans liv – Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.